کاربر برتر ماه

معاون انجمن
درجه کاربر

کلیک کنید
پروفایل کاربر

تاپیک های کاربردی و مهم انجمن انجمن نبض زندگی

 


صفحه: 1 2

نتیجه ها: غزل
موضوع / نویسنده برچسب ها
غزل طنز - ahmad6262 طنز, غزل,
          آرزوی یک آس وپاس

دانی که من چه خواهم ودردل چه آرزوست

بهر ناهار جوجه ی بریانم آرزوست

بعد ارناهارچرت زنم تا دم غروب

شامی زکله پاچه وشیردانم آرزوست

مردیم ازگرانی وبی کاری ای خدا

بابی مغازه بر لب میدانم آرزوست

با اهل بیت جمعه روم باغ واندرآن

تکیه زدن به پشتی و غلیانم آرزوست

این چرخ کهنه کشت مرا رحمتی نما

بنزی سفید جامه زآلمانم آرزوست

من اهل عطرو ادکلن خارجی نیم

بوی گلاب قمصرکاشانم آرزوست

تا کی برنج خارجیان راخوریم ما

بوی برنج رشتی وگیلانم آرزوست
...
غزل - ahmad6262 غزل,
دوش به گلخانه ای ذکر تو آمد میان

در ورق گل دمی عکس رخت شد عیان

ساقی فرخ لقا هرچه دهد نوش کن

جام مده از کفت عمرندارد ضمان

فعل بدت دور باد تا که نبینی بدی

این عمل است پایدار درهمه جا وزمان

جمله ی مخلوق را مهر و محبت نما

بخشش وایثار هم آن چه که داری توان

عشق بیاموز اگر طالب وصلی مدام

بلبل عاشق نگر چند نماید فغان

آتش عشقت کنون دامن احمد گرفت

شعله ی سوزان او می زندش استخوان
غزل - ahmad6262 غزل,
عطر موی آن پری رو رفته درآن خانه می داند

لذت وصل تو را می خورده از پیمانه می داند

عاشق روی تو بودن نیست آسان بهرهر انسان

هرکه دل را کند از دنیا وشد بیگانه می داند

بی سرو پا ره ندارد درحریم کوی آن جانان

آنکه بهر تو فدا کرد پا وسرجانانه می داند

شکر نعمت برشمردن ازتوانگرنیست بس کاری

قدر شکر مستمندان خالق یکدانه می داند

بارضایت زهر را می نوشد از محبوب وخرسند است

آنکه طعم ضربه در محراب را مستانه می داند

موسم افطار می بخشد غذای خویش را مولا

چونکه درد سایل بیچاره درویرانه می داند
...
غزل - ahmad6262 غزل,
بیا ودلبر ما باش ومرهم جان باش

برای عاشق خودشاه باش وسلطان باش

دراین زمین وزمانه کسم رفیقی نیست

تو یاربنده نوازی کس غریبان باش

گناه وجرم اگر شد مرا زنادانیست

خطای بنده بپوشان رحیم ورحمان باش

به روی ملک توهرکس چراکندظلمی

توعین عدلی وبرظالمان خروشان باش

زدست دوست نرنجیم وزهراونوشیم

بیا وازکرمت ساقی حبیبان باش

مثال آیینه صافیم وعشق می ورزیم

مدد نما ونگهدارما زشیطان باش

سحربداد صبا مژده ی وصال طبیب

بیارجام می احمد بنوش وخندان باش
غزل عیب پوش - ahmad6262 پوش, عیب, غزل,
         بردراو من نیازمندم وسایل

        عاشق ودیوانه ام به آن خوب شمایل

        بنده نوازست وعیب پوش ومکرم

        عالم ودانا بود به کنه مسایل

        خلقت دنیا برای چیست ندانم

       اوست که دانا بود به اصل دلایل

       ارض وسما نگر به نظم درآورد

      عالم مطلق بود به جمع فضایل

      عشق زیادم فقط امروز نباشد

      عاشق او هستم ازقدیم واوایل

      خواهش احمد بود زخالق یکتا

     پاک نما روحم ازبدی و رزایل
ًٌٍ

     
غزل - ahmad6262 غزل,
عارفان دانند قدرعشق ناب

شیخ وزاهد تا ابدباشند خواب

ساقی شیرین دهن با نازگفت

گوهری والاست ایام شباب

تا نباشد شمه ای ازبوی او

کی به فهم آید زگل بوی گلاب

قصه ی عشاق پندت می دهد

عشق دارد لذت و دیگرعذاب

داد ما را یک نصیحت عاقلی

پیش عارف هست دنیا یک سراب

پاک باش ومهربانی پیشه کن

درطریق ما بود این ها صواب

داد احمد را ندایی از درون

عاشقی را هرکه خواهد ترک خواب
غزل - ahmad6262 غزل,
بازآن پری رخ ازبرما پرگرفت ورفت

هوشم زسرربود ودلم را گرفت ورفت

تا ازمیان راه بشد سایه اش پدید

جسم زجان تهی شد وجانم گرفت ورفت

آن دیده های روشن وخورشیدگونه اش

تابید سوی این تن وتابم گرفت ورفت

آهوصفت رمید زپیشم به سادگی

با آن کمند خویش به دامم گرفت ورفت

مانند یک عقاب که بیند کبوتری

آمد زآسمان وزبامم گرفت ورفت

او رفت وآخرازخم این کوچه دورشد

روح وروان وهستی وحالم گرفت ورفت

باشکوه گفت احمد برباد رفته دل

بشکست هردوبالم وبالم گرفت ورفت
غزل - ahmad6262 غزل,
دلی دارم به غیر ازتوکسی دیگرنمی بیند

طریقی جزبه کوی تو رهی دیگرنمی بیند

نظرچون می کند برجنگل وبرکوه وبرصحرا

سوای نقش روی تودگر منظر نمی بیند

بیا بنگرکه درهجرت مثال شمع می سوزم

نما ظاهر وجودت را که این احقر نمی بیند

سحرمرغ دلم نالید باگل خسته و گریان

که آسان گیربرما کس گناه خود نمی بیند

دلا روشن نما شمع وجودت ره نمایان کن

که این پروانه درتاریکی وشبها نمی بیند

گدای کوی تو هر روزخاک درکهت بوسد

کریمی چون تو بخشاینده و بهتر نمی بیند

برو برآستان بارگاهش سربنه احمد

...
غزل دردم میان سینه نهانست ساقیا - ahmad6262 غزل,
دردم میان سینه نهانست ساقیا


ترسم بریزداشکم ورسواکندمرا

خواهم میان خلق کنم دردخودعیان

کوآن طبیب تاکه مداوا کند مرا

گفتم روم به خانه خمار عاقبت

شاید شراب حل معما کند مرا

در راه ناصحی بگرفتم به پندخود

می خواست تا بسوی مصلا کندمرا

درس وحدیث وموعظه ارزانی خودش

ساقی بیار باده که بینا کند مرا

عشق خدا برای توکافیست احمدا

باشد کرشمه ای ز تمنا کند مرا

احمد
غزل مست مست - ahmad6262 غزل,
دوش بودم با رفیقان مست مست
جملگی بودند با من مست مست
خاستیم وسوی میخانه شدیم
ساقی آنجا بودتنها مست مست
گفتم ای یاران سوی مسجدشویم
شایدآنجاشیخ باشد مست مست
لذت بادبهاری می کند
بلبل تسبیح گو را مست مست
تابنفشه داد پیغام بهار
گشت نرگس دربیابان مست مست
بابصیرت گرجهان رابنگری
هست آن خورشید گردون مست مست
مستی ازدلدادگی آمدپدید
زعشق لیلی بودمجنون مست مست
احمد ارپای ازگلیم خودکشید
نیست تقصیرش که باشد مست مست

احمد
غزل اوضاع جهان روبه گرانی شده امروز - ahmad6262 غزل,
اوضاع جهان روبه گرانی شده امروز

بس مردمی ازفقر روانی شده امروز

درشهر نگر مردم بیچاره فراوان

ناچار کمر خم زجوانی شده امروز

بگذشت زمانی که محبت زدرون بود

اینک همه جه عشق زبانی شده امروز

دزدی وگنه رشوه وبیداد نهان بود

افسوس دراین دوره عیانی شده امروز

مفسد بشودجلب به چنگال عدالت

آزاد زمجرای تبانی شده امروز

افتاد زمد کف زنی وآفتابه دزدی

اکنون میلیاردی وکلانی شده امروز

زین درد کجا احمد بیچاره گریزد

ای داد که این قصه جهانی شده امروز
فیلم غزل - 30NEMA غزل, فیلم,
 فیلم غزل

بازیگران : محمدعلی فردین ، فرامرز قریبیان ، پوری بنایی ، امراله صابری ، پروین سلیمانی ، سعید پیردوست ، شهناز ، نصرت کریمی ، رضا طاهری ، محمدعلی نقی کنی ، علی سعادت ، آنیتا

خلاصه داستان : 

دو برادر : حجت(محمد علی فردین ) و زین العابدین (فرامرز قریبیان ) قرق بان جنگل هستند. و درتنهایی روزگار می گذارنند. دل خوشی آن دو این است که خاطرات سرزمین اجدادی شان کردستان را مرور کنند و روزهای جمعه در شهر با خوش گذرانی خلا تنهایی خود راپر کنند . زین العابدین حجت را تر وخشک می کند و کار آش پزی و رخت شویی و وصله کردن لباس ها...
عشق و سادگی | پارمیدا و غزل - PrinCesS غزل, پارمیدا, سادگی, عشق,


بـه نـام خـدا .. (:

( رمــان عـشق ُ سـادگی )

من بـآ کمک دوست عزیزمـ رکـسانـا جـان تونستم این رمـان ُ بنویسم ُ اونم یه جـاهـاییش رو مینویسه ُ پیشنهاد میده !

هرچند میدونمـ رمـانم زیاد عآلی نیست ولی سعی میکنیم هروز ُ هروز بهترش کنیم !

مــقدمه :نمیدانم شاید روزی…اتفاقی…در کنار نیمه گمشدمان یکدیگر را ببینیم…اولین نگاهمان دیدنی است!شاید روز آخر باشدشاید نگاه آخر باشدتو را نمی دانم غیرتت بگذارد یا نه، اما من مثل همیشه لفتش می دهم…طولش می دهم...
بیوگرافی غزل شاکری - Golabatoon شاکری, غزل, بیوگرافی,
 http://www.irannaz.com/images/2014/06/overview-of-bio-ghazal-shakeri.jpgغزل شاکری بازیگر و طراح صحنه و لباس است. اولین حضور وی در سینما در سال ١٣۶۶ و با ایفای نقش در فیلم «ماهی» به کارگردانی کامبوزیا پرتوی همراه بوده است. از جمله سوابق هنری وی می توان به ایفای نقش در فیلم هایی نظیر «ماهی»(کامبوزیا پرتوی، ١٣۶۶)، «گلنار»(کامبوزیا پرتوی، ١٣۶٧)، «وقتی همه خواب بودند»(فریدون حسن پور، ١٣٨۴) و طراحی صحنه و لباس فیلم های «وقتی همه خواب بودند»(فریدون حسن پور، ١٣٨۴) و «آینه های روبرو»(نگار آذربایجانی، ١٣٨٨) است.
رمان بغض غزل - به رنگ عشق غزل, بغض, رمان,
بچه ها این رمان رمان غمگینیه ولی خیلی زیباست نوشته ی خانم فرخند موحدی .

خلاصه :داستان مربوط به دختر شیطونی به اسم غزل که حسابی تنبل وبانمکه که طرفدارای زیادی داره.دوست برادرش نیما که اسمش سهیل هستش چون خانواده ای نداره با این خانواده ارتباط گرم وصمیمی داره وعاشق خواهر بزرگ غزل عسل میشه که...
هیچ وقت فکر نمی کردم برایم اینقدر سخت باشه.همیشه می گفتند بهترین روزهاي عمر آدم دوران دبیرستان
است،اما هیچ وقت منظورشون رو نفهمیدم.بعد از اینکه آخرین امتحانم رو تمام کردم دوست نداشتم از سر جلسه و از
پشت میز و نیمکت بیرون بیایم ولی آن روز آخرین روزي بود که...
کلمات کلیدی متشابه
عیب کوچک عروس, عیب خـــــــود.....(عکس نوشته), احادیثی با موضوع عیب جویی, غار شعیب (جیرفت), شعیب ابن صالح که بود؟, نکات زیبایی برای ابروهایی بی عیب و نقص, سلامتی در بارداری/ مادران باردار برای تمیز کردن سبزیجات دستکش بپوشند, اصول لباس پوشیدن در دوران بارداری, تغيير بافت‌ پوششي‌ گردن‌ رحم‌, تکنیک های آرایشی برای پوشاندن پیری چشم ها, اصول پوشش کودکان در تابستان, درمان‌ سوختگی ناشی از پوشک بچه, افرادی که ایستاده کار می‌کنند ، جوراب واریس بپوشند, تکامل و پیشرفت فیزیکی به کمک بازی: لباس پوشیدن و در آوردن, بیشتر چه نوع فیلمی رو می پسندید ؟, رابطه عکاسی فیلم با اقتصاد هنر, تاثیرات فیلم های غیر اخلاقی بر روابط زناشویی, "اصطلاحات فیلم ها: make up one's mind" - همراه کلیپ کوتاه, حضور مهناز افشار در این فیلم قطعی شد, بهترین فیلم محمدرضاگلزار؟, بهترین بازیگر مرد فیلم و سریال طنز سینمای ایران کیست؟, فیلم های مستجهن با نوجوانان چه, داستان عشق و نفرت, تست روانشناسی عشق, داستان کوتاه عشق برادری, داستان زنجیر عشق, دختری به عشق مادرش آزار جنسی معلمش را تحمل می‌کرد, نقش و جایگاه عشق و آگاهی در زندگی مشترک, ترك ازدواج به خاطر عشق به خداوند, بیماری یخچال گرایی یا عشق بطالت؛ بدتر از ایدز!, مهتاب کرامتی» و «پوری بنایی» در پشت صحنه کنسرت به همان سادگی, ۵ سبک دکوراسیون داخلی که طرفدار سادگی اند, به سادگی یک رومیزی رنگی درست کنید, آیا طول عمر واقعا می تواند به همین سادگی باشد؟, خشک کردن سبزیجات به همین سادگی, کدبانوگری به همین سادگی, بیوگرافی انوری, بیوگرافی اوحدی مراغه ای, بیوگرافی امیرخسرو دهلوی, بیوگرافی اقبال لاهوری, بیوگرافی فخرالدین اسعد گرگانی, بیوگرافی اسدی توسی, بیوگرافی ابوسعید ابوالخیر, بیوگرافی رضی‌الدین آرتیمانی, اشعار معصومه سادات شاکری, اشعار مرتضی شاکری, سپیده شاکری موفق به کسب مدال نقره شد, اشعار سجاد شاکری, روش هایی برای درمان خانگی خستگی چشم, درمان تنبلی چشم به کمک بازی کامپیوتری, درمان کوفتگي عضلات با يک روش نوآورانه, با خواص درمانی پای خر آشنا شویم, درمان اِگزما با گل میمون, ازخود درمانی با گیاهان دارویی بپرهیزید, تخم گشنیز مؤثر در درمان فشارخون, چرا زیاد سرفه میکنیم و برای پیشگیری و درمان آن چه کنیم؟, دانلود رمیکس جدید احسان خواجه امیری بنام بغض, نقد و بررسی فیلم «بغض», دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری بنام بغض, دانلود آهنگ جدید کیارش حسن زاده بنام بغض, اشك‌ و بغض پزشك معالج مرتضي پاشايي, از بغض امیر جعفری تا ناگفته‌هایش درباره بازیگری, لا لحب علی (ع) بل لبغض معایة,
پرسش کلمات کلیدی
هیچ.
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.8 - Serwery Non Steam - Persian Language by MyBBIran.com

صفحه: 1 2